Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 18 Rhagfyr 2023
  • Newyddion

Oriau agor y Nadolig

Gwybodaeth am ein oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd a sut i gysylltu â ni.

Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd byddwn ar gau ar y dyddiadau canlynol:

  • 25, 26, a 27 Rhagfyr
  • 1 Ionawr

Bydd ein llinellau ffôn yn cau am 3:30y.p ar Ragfyr 22 a Rhagfyr 29. Bydd ein blwch post yn dal i gael ei fonitro tan 4:30yp ar y dyddiau hynny.

Bydd oriau gweithredu arferol ar bob diwrnod arall.

Beth i'w wneud os oes pryderon gennych

Os oes gennych bryderon am wasanaeth gofal dros y Nadolig, gellwch ddweud wrthym trwy ein gwefan.