Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 5 Ebrill 2024
  • Newyddion

Rydym yn croesawu eich barn am wasanaethau cymdeithasol oedolion yng Nghyngor Abertawe

Os ydych yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth gan Gyngor Abertawe, hoffem glywed am eich profiadau.

Yn ystod mis Ebrill, byddwn yn cynnal Arolygiad Gwerthuso Perfformiad o'r adran gwasanaethau oedolion yng Nghyngor Abertawe.

I ddweud wrthym am eich profiadau, cwblhewch yr arolwg isod a rhoi eich adborth i ni erbyn 23 Ebrill 2024.

Arolwg ar gyfer pobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol (Dolen allanol)

Arolwg ar gyfer pobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol – hawdd i ddarllen (Dolen allanol)

Gallwch chi hefyd ffonio 0300 7900 126 am help i gwblhau hyn dros y ffôn.

Bydd ein hadroddiad arolygu ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.