Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Arolwg adborth ar gyfer comisiynwyr, gweithwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan y gwasanaethau.

I rannu eich adborth am ofal a chymorth a ddarperir gan wasanaeth yng Nghymru a phrofiad o'i ddefnyddio, dewiswch o'r adran briodol isod.

Gallwch gwblhau arolygon ar-lein neu drwy eu lawrlwytho o waelod y dudalen hon.

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu â'r darparwr gwasanaeth. Os byddai'n well gennych siarad â ni am eich adborth, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni

Arolwg adborth i gomisiynwyr a gweithwyr proffesiynol eraill

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan wasanaeth hwn.

Arolwg adborth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymweld

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan wasanaeth hwn.

Ffyrdd eraill o roi adborth

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen hon ar-lein, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4, neu e-bostio agc@llyw.cymru.
Llun - Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul: Ar gau