Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Arolwg adborth ar gyfer ysgolion preswyl

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am y gofal rydych yn ei gael yn eich ysgol.

Gellir cwblhau arolygon ar-lein trwy glicio ar y blwch llwyd isod

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni

Arolwg adborth ar eich ysgolion preswyl

Mae eich barn am sut le rydych yn byw ynddo yn bwysig iawn i ni.

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn dweud wrthym am eich profiad.

Arolwg adborth i staff mewn ysgol breswyl

Mae barn y bobl sy’n defnyddio, yn byw neu’n gweithio mewn gwasanaeth gofal yn bwysig i ni.

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am weithio yn yr ysgol breswyl.

Arolwg adborth i deuluoedd, gofalwyr a ffrindiau pobl mewn ysgol breswyl

Mae barn y bobl sy’n defnyddio, yn byw neu’n gweithio mewn gwasanaeth gofal yn bwysig i ni.

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am y gofal a ddarperir yn yr ysgol breswyl.

Ffyrdd eraill o roi adborth

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen hon ar-lein, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4, neu e-bostio agc@llyw.cymru.
Llun - Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul: Ar gau