Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Arolygon adborth

Rhowch adborth am wasanaeth i ni drwy gwblhau arolwg.

Mae eich adborth yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth gofal a'i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl. Mae hyn yn llywio ein gwybodaeth am bob gwasanaeth gofal ac yn llywio ein proses o gynllunio arolygiadau yn uniongyrchol.

Mae gennym gyfres o arolygon adborth ar-lein isod sydd ar gyfer pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, teuluoedd, staff a gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld â gwasanaeth gofal cymdeithasol.

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni