Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â ni.

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon rydych yn cytuno â’n Polisi Preifatrwydd lle y gallwch ddarllen am y ffordd rydym yn ymdrin â’ch data a’ch gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 7900 126

E-bost: AGC@llyw.cymru

Twitter - @Arolygu_gofal

Facebook - Arolygu Gofal

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30 
Sadwrn - Sul: Ar gau

 

 

Amserau ymateb

Ein nod yw cydnabod pob ymholiad a dderbynnir ar y ffôn neu neges e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac ymateb iddo o fewn 15 diwrnod gwaith. Gallai ymholiadau cymhleth gymryd mwy o amser.

Os byddwch yn cysylltu â ni yn Gymraeg

Byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael siarad â rhywun yn Gymraeg. Os nad ydym yn gallu ymdrin â’ch ymholiad ar unwaith, byddwn yn eich galw yn ôl o fewn 24 awr. Os byddwch yn ysgrifennu atom yn Gymraeg byddwn yn ymateb yn Gymraeg.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn amdanom

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac yn ceisio ei datrys o fewn 10 diwrnod gwaith.

Sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd

Rydym yn ymrwymedig i fodloni eich anghenion. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella'r ffordd y mae ein gwybodaeth ar gael i chi. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau rhowch wybod i ni.

Os ydych yn dymuno derbyn adroddiad mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â ni.