Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Eisteddfod AGC

Eisteddfod AGC

Eleni rydym yn dathlu 20 mlynedd! Fel arolygiaeth gofal CYMRU, fe wnaethom ofyn i bob darparwr gynnal eu heisteddfod fach eu hunain i'n helpu i ddathlu ein pen-blwydd.

Gwahoddwyd darparwyr i gymryd rhan mewn un neu bob un o’r gweithgareddau isod ac yna rhannu eu ceisiadau buddugol gyda ni:

  • Ffotograff o rywbeth / rhywle sy'n symboleiddio Cymru iddyn nhw
  • Darlun neu baentiad o rywbeth sy'n cynrychioli Cymru iddyn nhw
  • Stori / cerdd am yr hyn y mae Cymru yn ei olygu iddyn nhw

Hoffem ddiolch i bob darparwr a gymerodd ran! Cawsom rai ceisiadau gwych! 

Dyma rai fideos o’r cynigion a gawsom, ynghyd â’r cerddi. Gobeithiwn y byddwch yn eu mwynhau gymaint â ni

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More