Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Lawrlwythiadau digidol i ddarparwyr

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o lawrlwythiadau digidol i ddarparwyr er mwyn annog pobl i roi adborth ar eu lleoliadau.

Mae adborth gan bobl yn bwysig er mwyn ein helpu i ddeall profiadau pobl wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal yng Nghymru ac mae'n hysbysu ein gwaith wrth gynllunio arolygiadau. Rhannwch y wybodaeth a helpwch ni i annog cynifer o bobl â phosibl i gwblhau ein harolygon ar-lein.

Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwasanaethau Oedolion a Phlant

Poster A4 y gellir ei argraffu

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ar y deunyddiau hyn, er enghraifft, ydy'r deunyddiau hyn yn gweithio'n dda, neu a oes unrhyw beth arall yr hoffech ei weld ar y deunyddiau? Gallwch rannu eich adborth drwy anfon e-bost atom yn AGCCyfathrebu@llyw.cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More