Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Lawrlwythiadau digidol i ddarparwyr

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o lawrlwythiadau digidol i ddarparwyr er mwyn annog pobl i roi adborth ar eu lleoliadau.

Mae adborth gan bobl yn bwysig er mwyn ein helpu i ddeall profiadau pobl wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal yng Nghymru ac mae'n hysbysu ein gwaith wrth gynllunio arolygiadau. Rhannwch y wybodaeth a helpwch ni i annog cynifer o bobl â phosibl i gwblhau ein harolygon ar-lein.

Gwasanaethau Oedolion a Phlant

Poster A4 y gellir ei argraffu

Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwasanaethau gofal plant a chwarae: Sut i gymhwyso ein sticer ffenestr

  1. Sicrhewch fod y gwydr y tu mewn i'r ffenestr yn lân.
  2. Rhowch ddiferyn bach o hylif golchi llestri mewn potel chwistrellu wag a'i llenwi â dŵr.
  3. Chwistrellwch y ffenestr drosodd gyda chwistrell ysgafn. Chwistrellwch wyneb y sticer rydych chi am ei arddangos trwy'r ffenestr.
  4. Pliciwch y cefn statig i ffwrdd o'r sticer.
  5. Rhowch sticer yn ysgafn ar y ffenestr, yna unwaith y bydd y sticer wedi'i osod yn fflat ar y gwydr, rhowch chwistrell i'r cefn hefyd.
  6. Gan ddefnyddio cerdyn credyd neu wrthrych tebyg, gweithiwch o ganol y sticer i gael gwared ar unrhyw swigod aer.
  7. Sychwch unrhyw ddŵr dros ben o'r ffenestr.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ar y deunyddiau hyn, er enghraifft, ydy'r deunyddiau hyn yn gweithio'n dda, neu a oes unrhyw beth arall yr hoffech ei weld ar y deunyddiau? Gallwch rannu eich adborth drwy anfon e-bost atom yn AGCCyfathrebu@llyw.cymru.