Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Manylion am gwcis ar Arolygiaeth Gofal Cymru

Rhestru'r cwcis ac yn esbonio eu pwrpas.

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith er mwyn gwybod ym mha iaith yr hoffech weld y wefan, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i osod fideos ar dudalennau a chwcis Google Anaytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ei gwneud yn haws i'w defnyddio a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a'r system weithredu. Ni chaiff y data eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol.

Dyma’r cwcis rydym yn eu defnyddio ar ein gwefan:

Google Analytics

_gat
_gid
_ga

Pwrpas

Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu ni i wella'r safle. Mae'r cwci'n casglu gwybodaeth mewn ffurflen anhysbys, ân gynnwys gwybodaeth demograffeg, y nifer o ymweliadau i'r safle, p'un a eu bod wedi ymweld yn flaenorol, a'r tudalennau y maent yn ymweld â nhw.

CookieControl

cookieMessage
cookie_message

Pwrpas

 Mae'r cwci yn cofnodi p'un a bod defnyddiwr wedi derbyn cwcis ar ein safle.

YouTube

1P_JAR
NID
ANID
DV
CONSENT

Pwrpas

Mae'r cwcis yma wedi eu gosod gan Google ar ôl chwarae fideos YouTube ar ein safle.

AddThis

__atuvs
__atuvc

Pwrpas

Widget rhannu cymdeithasol AddThis sy'n cael ei fewnosod i wefannau i alluogi ymwelwyr i rannu cynnwys gyda nifer o blatfformau rhwydweithio a rhannu. 

Session

SSESS

Pwrpas

Id sesiwn PHP, wedi cychwyn wrth brosesu ffurflen y we dros nifer o dudalennau.

Mae modd rheoli rhywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu rhagor am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio gwefannau. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd defnyddwyr y wefan hon.  Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol i wneud yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata eraill a gedwir ganddo. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google  a Thelerau Gwasanaeth Google i gael yr wybodaeth fanwl.