Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Amodau cofrestru

Plas Gwilym

Cyfeiriad:

Plas Gwilym
Plas Gwilym, Victoria Road
Caernarfon
LL54 6HD
Y Deyrnas Unedig

Unigolyn cyfrifol:
Aled Davies
Uchafswm nifer yr unigolion y gall y gwasanaeth ddarparu ar eu cyfer
27