Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Amodau cofrestru

Glaslyn Court Nursing Home

Cyfeiriad:

Glaslyn Court Nursing Home, Crickhowell Road, Gilwern
Abergavenny
NP7 0EH
Y Deyrnas Unedig

Unigolyn cyfrifol:
Ingrid Wright Altai
Uchafswm nifer yr unigolion y gall y gwasanaeth ddarparu ar eu cyfer
82