Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

1st Grade Care (West Wales Branch)

Cyfeiriad:
 • Office 3, 23 Windsor Road
 • Neath
 • SA11 1NB
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01639350121
 • Math o wasanaethau:
  Gwasanaeth cymorth cartref
  Gwasanaeth cymorth cartref
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Caerdydd
 • Unigolyn cyfrifol:
  Rebecca Long
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol.

Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder

Mynnwch widget AGC

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC