Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

1st Steps Day Care Ltd

Cyfeiriad:
 • Elim Community Church, Waterloo Terrace Pontlottyn
 • Bargoed
 • CF81 9RG
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01685267227
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  Linda Evans
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  19

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae'r rhain yn cynnwys; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, nifer uchaf y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth ac unrhyw amodau ychwanegol.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder

Adroddiadau Arolygu

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC