Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 1 Chwefror 2021
  • Newyddion

Rydym wedi gwella ein proses ar gyfer codi pryder

Darllenwch ein canllawiau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Rydym wedi gwella ein proses ar gyfer codi pryder. Heddiw, rydym yn cyhoeddi canllawiau newydd, sy'n nodi ein rôl a'r a'r ffordd rydym yn ymdrin â phryderon ar ôl iddynt ddod i law.

Mae pryderon yn ffynhonnell wybodaeth bwysig i ni ac yn aml fe'u codir gan y bobl sy'n defnyddio ac yn dibynnu ar ofal cymdeithasol neu ofal plant a gwasanaethau chwarae yng Nghymru; yn ogystal â'u perthnasau, ymwelwyr, staff, gweithwyr proffesiynol neu gymdogion.

Ewch i 'Darparu adborth ar wasanaethau gofal' i ddarllen ein canllawiau newydd a chanfod sut y gallwch godi pryder â ni.