Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 10 Chwefror 2021
  • Newyddion

Heddiw, cyhoeddwyd ein hadroddiad ar arolygiad seiliedig ar risg o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Caerdydd

Mae'r adroddiad yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiad o wasanaethau cymdeithasol a gynhaliwyd rhwng 23 Tachwedd a 3 Rhagfyr 2020.

Gwnaeth yr arolygiad adolygu'r cynnydd y mae gwasanaethau cymdeithasol plant wedi'i wneud ar eu taith tuag at wella, a'r graddau y mae gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Caerdydd yn parhau i helpu a chefnogi oedolion a phlant.

Canolbwyntiwyd ar y canlynol:

Mae ein holl ganfyddiadau ac argymhellion sy'n deillio o'r arolygiadau hyn i'w gweld ar dudalen yr adroddiad: Arolygiad seiliedig ar risg o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Caerdydd.

  • pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau statudol i gadw pobl yn ddiogel a hybu eu llesiant, yn ystod y pandemig;
  • pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn darparu cymorth, gofal a help cynnar a chyfnodau pontio di-dor rhwng gwasanaethau i blant anabl a'u teuluoedd;
  • yr hyn y mae awdurdodau lleol yn ei wneud i atal sefyllfa lle mae angen i blant dderbyn gofal, ac a yw plant yn dychwelyd adref at eu teuluoedd yn ddigon cyflym, lle y mae'n ddiogel iddynt wneud hynny.

Mae ein holl ganfyddiadau ac argymhellion sy'n deillio o'r arolygiadau hyn i'w gweld ar dudalen yr adroddiad: Arolygiad seiliedig ar risg o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Caerdydd.