Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 5 Awst 2021
  • Newyddion

Mae'r Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth (SASS) yn cael ei gadw ar agor tan 11 Awst 2021

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob darparwr gofal plant a chwarae i gwblhau’r SASS.

Diolch i 85% sydd eisoes wedi cwblhau a chyflwyno eu SASS gan ddefnyddio AGC- Ar-lein.

Gan ein bod am i gynifer o ddarparwyr â phosib i ymateb, rydym wedi penderfynu cadw'r SASS ar agor i'w gwblhau tan ddydd Mercher 11 Awst (23:59).

Os oes angen cefnogaeth arnoch i gwblhau a chyflwyno'r SASS ewch i'n awgrymiadau defnyddiol ar ein gwefan neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4.