Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS)

Mae cwblhau'r SASS yn ofyniad cyfreithiol o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010.

Agorodd y SASS ar 7 Gorffennaf 2021. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r SASS wedi'i gwblhau ar gyfer darparwyr yw 4 Awst.

Awgrymiadau defnyddiol

 • Rhaid cyflwyno'r SASS drwy AGC Ar-lein.
 • Dim ond Unigolion Cyfrifol/Personau Cofrestredig sydd wedi ‘Actifadu’ eu cyfrif AGC Ar-lein all gwblhau'r SASS.
 • Os na allwch agor eich cyfrif, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir, sef y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i greu eich cyfrif AGC Ar-lein. Os byddwch yn parhau i gael problemau wrth geisio mewngofnodi, cysylltwch â ni.
 • Os oes sawl gwasanaeth yn gysylltiedig â'ch darparwr, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen SASS ar gyfer pob gwasanaeth cyn y gallwch gyflwyno'r SASS.
 • Ar ôl i chi fewngofnodi’n llwyddiannus i’ch cyfrif AGC Ar-lein, mae’r SASS ar gael drwy’r botwm ‘Agor y Darparwr’ ar yr hafan. Ar ôl agor y darparwr, dewiswch y ddewislen ‘SASS’ ar frig y sgrin. Ni fyddwch yn gallu cwblhau'r SASS drwy'r Gwasanaeth unigol.
 • Ar ôl mewngofnodi’n llwyddiannus i’ch cyfrif ar-lein, peidiwch â dewis ‘Dechrau'r Cais’, – mae hyn ar gyfer cofrestru darparwyr newydd sbon yn unig.
 • Gallwch gadw eich cais a dychwelyd ato unrhyw bryd cyn y dyddiad cyflwyno.
 • Mae'r SASS wedi'i rannu'n adrannau. Mae pob adran wedi'i rhannu'n nifer o is-adrannau er mwyn eich helpu i fynd drwy'r ffurflen. Nodir eich cynnydd ym mhob is-adran drwy arwydd %.
acg arlein
 • Er mwyn eich helpu i gadw golwg ar eich cynnydd, mae X coch yn dangos yr adrannau nad ydych wedi'u cwblhau'n llawn eto, ac mae ticiau gwyrdd yn dangos yr adrannau sydd wedi'u cwblhau. Rhaid i bob adran ddangos tic gwyrdd er mwyn cyflwyno.
 • Dim ond pan fydd pob maes gorfodol wedi'i gwblhau 100% ar gyfer pob gwasanaeth sy'n gysylltiedig â'r darparwr y gallwch gyflwyno'r SASS.

  Angen help?

  I gael cymorth technegol i ddefnyddio AGC Ar-lein i gwblhau eich SASS, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126, Opsiwn 4, neu e-bostiwch agc@llyw.cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More