Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 22 Hydref 2021
  • Newyddion

Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl sy'n derbyn gofal yng Nghymru

Rydym yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth ENFAWR o gyfleoedd gan gynnwys Arolygwyr, Rheolwyr Tîm ac Uwch Reolwyr.

Rydym yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth ENFAWR o gyfleoedd gan gynnwys Arolygwyr, Rheolwyr Tîm ac Uwch Reolwyr. Mae rhai o’r rolau hyn (ond nid pob un) yn Gymraeg hanfodol.

Efallai y bydd y rôl yn apelio at weithwyr proffesiynol o amrywiaeth o wasanaethau megis Gofal Cymdeithasol, Addysgu,  Gofal Iechyd, Rheoli a Nyrsio sydd am newid gyrfa a gwneud gwahaniaeth i fywydau’r sawl sy’n agored i niwed yng Nghymru.

Mae’n gyfle gwych i ymuno â’n sefydliad, ac rydym yn awyddus i annog amrywiaeth eang o geisiadau amrywiol. 

Rydym wedi ehangu ein meini prawf - cymerwch gip:

Mae meddu ar gymhwyster gofal cymdeithasol/addysg cydnabyddedig yn ogystal â phrofiad perthnasol yn ddelfrydol. Fodd bynnag, derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n gymwys i lefel gradd neu'n uwch (mewn unrhyw bwnc) sydd â phrofiad sylweddol o ddiogelu a/neu wella canlyniadau i bobl mewn cyd-destun iechyd neu ofal cymdeithasol.

Enghreifftiau o gymwysterau gofal cymdeithasol / addysg derbyniol yw (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol),
  • cymhwyster nyrsio neu gymhwyster sy'n gysylltiedig â gofal iechyd,
  • cymhwyster addysgu neu addysg,
  • gradd mewn Astudiaethau Blynyddoedd Cynnar/Plentyndod,
  • Diploma Lefel 5 mewn Arwain Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol neu mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Ar ddechrau mis Tachwedd, byddwn yn cynnal ffair recriwtio rhithwir ar-lein ar gyfer rolau'r arolygydd YN UNIG. Byddwch yn gallu siarad â'n harolygwyr a'n tîm AD am y rôl a'r broses recriwtio. Llwyddodd 50% o'r ymgeiswyr a fynychodd ein ffair recriwtio Arolygydd diwethaf i gael swydd gyda ni, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynychu sesiwn os oes gennych ddiddordeb mewn rôl Arolygydd.

I archebu lle, e-bostiwch ein Tîm AD.

Gweler isod dolen i'n tudalen we lle gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am y swyddi gwag.