Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More
 • 1 Mawrth 2022
 • Newyddion

Heddiw rydym yn lansio ein Offeryn Delweddu Data AGC newydd

Mae'r offeryn delweddu data rhyngweithiol newydd hwn yn darparu gwybodaeth am y gwasanaethau a lleoedd a reoleiddir gennym.

Mae'r offeryn yn darparu gwybodaeth hawdd ei chyrchu ar nifer y gwasanaethau a lleoedd ar gyfer gwasanaethau cartrefi gofal, gwasanaethau cymorth cartref a gwasanaethau gofal plant a chwarae ledled Cymru.

Data arall sydd ar gael

Gellir defnyddio'r offeryn mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys:

 • dod o hyd i wybodaeth ar ddarpariaeth gwasanaethau yn y Gymraeg a'r Saesneg;
 • gweithgarwch gorfodi ledled Cymru;
 • rhestr chwiliadwy o wasanaethau;
 • manylu ar ardaloedd unigol neu luosog i ddeall lledaeniad daearyddol gwasanaethau ledled Cymru;
 • defnyddio gwybodaeth gymharol i gael mewnwelediad ledled ardaloedd a mathau o wasanaethau; a
 • chwilio am wasanaeth, math o wasanaeth neu ardal benodol i ddarparu rhestr o wasanaethau/ardaloedd o ddiddordeb.

Am fwy o wybodaeth ac i gael tro ar yr offeryn data, cliciwch ar y ddolen isod.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More