Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Offer Data

Mae'r offer data rhyngweithiol hyn yn darparu gwybodaeth a data cyfredol am y gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru i ddarparu gofal yng Nghymru.

Offeryn data gwasanaethau a lleoedd

Mae'r offeryn data hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y gwasanaethau a lleoedd ar gyfer cartrefi gofal, cymorth cartref a gwasanaethau gofal plant a chwarae ledled Cymru.

Offeryn data gwasanaethau a lleoedd

Noder: Mae'n bosibl y bydd Internet Explorer yn achosi problemau wrth lwytho'r adroddiad hwn.Rydym yn argymell defnyddio porwr Chrome neu Microsoft Edge er mwyn cael y profiad gorau.

Fideo cyflwyno'r offeryn data gwasanaethau a lleoedd

 

Offeryn hunanadrodd data ar gyfer gofal plant a chwarae

Mae'r offeryn data hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth rydym yn ei chasglu fel rhan o'r Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) blynyddol, a gaiff eu cwblhau gan bob darparwr gofal plant a chwarae yng Nghymru. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys popeth o sgorau hylendid bwyd i gymwysterau'r staff.

Offeryn hunanadrodd data ar gyfer gofal plant a chwarae

Noder: Mae'n bosibl y bydd Internet Explorer yn achosi problemau wrth lwytho'r adroddiad hwn.Rydym yn argymell defnyddio porwr Chrome neu Microsoft Edge er mwyn cael y profiad gorau.

Fideo cyflwyno'r offeryn hunanadrodd data ar gyfer gofal plant a chwarae

Offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant

Bob blwyddyn (ers 2022), rydym yn casglu data a gwybodaeth gan Wasanaethau Oedolion a Phlant. Cyfeirir ato fel y Datganiad Blynyddol. Mae'r offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol gan y canlynol:

  • Gwasanaethau cartrefi gofal
  • Gwasanaethau cymorth cartref
  • Gwasanaethau maethu rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau eirioli rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau lleoli oedolion

Ni chaiff gwybodaeth a gasglwyd gan ddarparwr gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau llety diogel ei chynnwys fel rhan o'r data hyn er mwyn sicrhau na chaiff gwybodaeth sensitif ei datgelu.

Offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant

Noder: Mae'n bosibl y bydd Internet Explorer yn achosi problemau wrth lwytho'r adroddiad hwn. Rydym yn argymell defnyddio porwr Chrome neu Microsoft Edge er mwyn cael y profiad gorau.

Fideo cyflwyno'r offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant:

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am ein hoffer data Power BI, anfonwch e-bost atom yn AGCGwybodaeth@llyw.cymru.