Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 15 Mawrth 2024
  • Newyddion

Mae'r offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant bellach ar gael

Bob blwyddyn (ers 2022), rydym yn casglu data a gwybodaeth gan wasanaethau oedolion a phlant. Cyfeirir ato fel y Datganiad Blynyddol.

Mae'r offeryn data ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol gan y canlynol: 

  • Gwasanaethau cartrefi gofal 
  • Gwasanaethau cymorth cartref 
  • Gwasanaethau maethu rheoleiddiedig 
  • Gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig 
  • wasanaethau eirioli rheoleiddiedig 
  • Gwasanaethau lleoli oedolion

Ni chaiff gwybodaeth a gasglwyd gan ddarparwr gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau llety diogel ei chynnwys fel rhan o'r data hyn er mwyn sicrhau na chaiff gwybodaeth sensitif ei datgelu.

Dyma grynodeb o rywfaint o'r data rydym wedi'u casglu:

Gallwch ddod o hyd i offeryn data 2022/23 ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant ar ein tudalen offer data.