Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Abacus Day Nursery

Cyfeiriad:
 • 42 Sketty Road, Uplands
 • Swansea
 • SA2 0LJ
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01792 205100
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Abertawe
 • Unigolyn cyfrifol:
  Heather Hughes
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  43

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae'r rhain yn cynnwys; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, nifer uchaf y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth ac unrhyw amodau ychwanegol.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC