Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adroddiad blynyddol 2015-2016

Canfyddiadau adroddiad blynyddol ein Prif Arolygydd.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu ein gwaith trwy’r flwyddyn.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More