Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiad blynyddol 2019–2020

Canfyddiadau Adroddiad Blynyddol ein Prif Arolygydd.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu ein gwaith drwy gydol y flwyddyn.

Gallwch bellach ddefnyddio ein hadnodd data rhyngweithiol i gael gwybodaeth a data ychwanegol i ategu adroddiad blynyddol 2019-20. Noder: Mae'n bosibl y bydd Internet Explorer yn achosi problemau wrth lwytho elfennau o'r adroddiad hwn. Rydym yn argymell defnyddio porwr Chrome neu Microsoft Edge er mwyn cael y profiad gorau.