Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Ein hadroddiadau blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.

Bob blwyddyn, mae ein Prif Arolygydd yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yn amlinellu ein canfyddiadau ar sail rheoleiddio, arolygu ac adolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol, ac yn adrodd ar y modd y gwnaethom gyflawni ein gwaith.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More