Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gweithio gyda phartneriaid

Sut rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r prif arolygiaethau eraill yng Nghymru:

Mae Rhaglen Arolygu Cymru yn amlinellu ein gweithgareddau ar y cyd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl.

Rydym hefyd yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ledled y DU ac yn rhan o Fforwm y 4 Gwlad.

Rydym yn aelod o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU (NPM), a sefydlwyd i gryfhau diogelwch pobl yn y carchar drwy fonitro annibynnol. Ymwelwch â gwefan yr NPM (Dolen allanol, Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth ynglŷn â'u gwaith.

Mae protocolau, concordatau, a memoranda y cytunwyd arnynt yn gosod sut rydym yn rhannu arfer da ac yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, a chydag awdurdodau sy’n ymwneud â gwella ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.