Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gweithio gyda phartneriaid

Sut rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r prif arolygiaethau eraill yng Nghymru:

Mae Rhaglen Arolygu Cymru yn amlinellu ein gweithgareddau ar y cyd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl.

Fel rhan o'n rôl ni rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda’r Comisiynydd Pobl HŷnComisiynydd Plant Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. (Dolen allanol)

Rydym hefyd yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ledled y DU ac yn rhan o Fforwm y 4 Gwlad.

Rydym yn aelod o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU (NPM), a sefydlwyd i gryfhau diogelwch pobl yn y carchar drwy fonitro annibynnol. Ymwelwch â gwefan yr NPM (Dolen allanol, Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth ynglŷn â'u gwaith.

Mae protocolau, concordatau, a memoranda y cytunwyd arnynt yn gosod sut rydym yn rhannu arfer da ac yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, a chydag awdurdodau sy’n ymwneud â gwella ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Dylid darllen cyfeiriadau at Chyngor Gofal Cymru yn y dogfennau ar y dudalen hon fel Gofal Cymdeithasol Cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More