Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Gweithio gyda phartneriaid

Sut rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r prif arolygiaethau eraill yng Nghymru:

Mae Rhaglen Arolygu Cymru yn amlinellu ein gweithgareddau ar y cyd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl.

Rydym hefyd yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ledled y DU ac yn rhan o Fforwm y 4 Gwlad.

Rydym yn aelod o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU (NPM), a sefydlwyd i gryfhau diogelwch pobl yn y carchar drwy fonitro annibynnol. Ymwelwch â gwefan yr NPM (Dolen allanol, Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth ynglŷn â'u gwaith.

Mae protocolau, concordatau, a memoranda y cytunwyd arnynt yn gosod sut rydym yn rhannu arfer da ac yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, a chydag awdurdodau sy’n ymwneud â gwella ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.