Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cylch Meithrin Dechrau'n Deg Blaenllynfi

Cyfeiriad:
 • Blaenllynfi Building, Grosvernor Terrace, Caerau
 • Maesteg
 • CF34 0RW
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01656 815717
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd sesiynol
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Unigolyn cyfrifol:
  Sandra White
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  19

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae'r rhain yn cynnwys; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, nifer uchaf y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth ac unrhyw amodau ychwanegol.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC