Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhyngom ni a'r Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau (Ofsted)

Sut y byddwn yn cydweithio â'r Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau er mwyn osgoi achosion o ddyblygu neu ddryswch ac er mwyn diogelu buddiannau a hawliau plant ac oedolion sy'n defnyddio gwasanaethau rheoleiddiedig a/neu a gaiff eu harolygu gan un o'r arolygiaethau neu'r ddwy ohonynt.

Mae'r papur hwn yn nodi sut y bydd yr arolygiaethau yn cydweithio i wneud y canlynol:

  • osgoi achosion o ddyblygu neu ddryswch
  • diogelu buddiannau a hawliau plant ac oedolion sy'n defnyddio gwasanaethau rheoleiddiedig a/neu a gaiff eu harolygu gan un o'r arolygiaethau neu'r ddwy ohonynt.
  • helpu darparwyr y gwasanaethau hynny i fod yn glir o ran eu hatebolrwydd.
  • helpu ein staff i wybod pryd a sut i gydlynu ein gwaith.

Mae'r papur hwn hefyd yn nodi:

  • priod gyfrifoldebau Ofsted ac AGC ar gyfer sicrhau gwelliannau yn ogystal â defnyddio dulliau rheoleiddio a gorfodi effeithiol yn y sector gofal cymdeithasol.
  • yr egwyddorion a fydd yn gymwys pan fydd gwasanaethau rheoleiddiedig yn cael eu darparu gan yr un darparwr yn y ddwy awdurdodaeth.
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More