Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

The Rhallt Care Home

Cyfeiriad:
 • The Rhallt Care Home, Salop Road
 • Welshpool
 • SY21 7DJ
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01938 555504
 • Math o wasanaethau:
  Cartref gofal i oedolion, gyda nyrsio
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  Pam Brown
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  91

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol.

Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder

Adroddiadau Arolygu

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC