Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Rheoliadau, canllawiau statudol a Safonau Gofynnol Cenedlaethol: Gwasanaethau Oedolion a Phlant

Rheoliadau a chanllawiau statudol ar gyfer gwasanaethau cartrefi gofal, cymorth cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd, llety diogel, lleoli oedolion, mabwysiadu, maethu ac eirioli. Hefyd, Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau llety preswyl.

Mae'r rhain yn amlinellu'r hyn y mae'n rhaid i ddarparwr gofal ei wneud yn ôl y gyfraith er mwyn darparu gwasanaeth gofal yng Nghymru.

Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoledig