Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol: Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gwarchodwyr plant a a gwasanaethau sy'n darparu gofal i blant hyd at 12 oed.

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (Dolen allanol) a'r rheoliadau isod yn amlinellu'r hyn y mae'n rhaid i ddarparwr gofal ei wneud yn ôl y gyfraith er mwyn darparu gwasanaeth gofal yng Nghymru.