Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

The Venture Wrexham Ltd

Cyfeiriad:
 • The Venture Wrexham Ltd
 • The Venture, Garner Road
 • Wrexham
 • LL13 8SF
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01978 340708
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd sesiynol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Wrecsam
 • Unigolyn cyfrifol:
  Malcolm King
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  26

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae'r rhain yn cynnwys; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, nifer uchaf y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth ac unrhyw amodau ychwanegol.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC