Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (SASS)

Gwybodaeth am gwblhau eich SASS.

Os ydych yn rhedeg gwasanaeth gofal plant a chwarae, mae'n ofynnol i chi gwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol) erbyn 15 Mawrth 2024.

Beth yw Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth?

Ffurflen ar-lein yw'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth y mae'n ofynnol i Bersonau Cofrestredig ac Unigolion Cyfrifol ei chwblhau. Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob gwarchodwr plant a darparwr gofal plant a chwarae a wnaeth gofrestru â ni cyn 31 Rhagfyr 2023.

Ni fydd angen i ddarparwyr a wnaeth gofrestru â ni ar ôl 31 Rhagfyr 2023 gwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth eleni.

Mae'r wybodaeth y mae darparwyr yn ei rhoi i ni wrth gyflwyno eu Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn ein helpu i gynllunio ein harolygiadau ac i roi'r help a'r cymorth cywir i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Bydd y data o bob cwr o Gymru yn cael eu casglu a'u cadw'n ddienw ac yn cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach yn 2024. Gallwch weld data'r llynedd yma.

Gwybodaeth bwysig i bob darparwr gofal plant a chwarae

Os ydych yn rhedeg gwasanaeth gofal plant a chwarae, bydd y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn agor ar 31 Ionawr 2024 ac yn cau ar 15 Mawrth 2024.

Os na fyddwch yn cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth erbyn y dyddiad hwn, bydd yn effeithio ar eich graddau yn y dyfodol.

Bydd angen cyfrif AGC Ar-lein arnoch i gwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Os nad oes gennych gyfrif AGC Ar-lein, bydd angen i chi weithredu ar unwaith.

  • ewch i AGC Ar-lein (Dolen allanol)
  • neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126 a dewiswch opsiwn 4

Rydym wedi llunio fideo ‘sut i’ a llyfryn canllaw i esbonio sut i gwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth: Awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS).