Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (SASS)

Gwybodaeth am gwblhau eich SASS.

Mae angen i'r Unigolyn Cyfrifol neu'r Person Cofrestredig gwblhau a chyflwyno eu Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel rhan o eu cofrestriad i ddarparu gwasanaeth gofal.

Rwy'n rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ein tudalen ar gyfer cartrefi gofal i oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref.

Rwy’n darparu gwasanaeth gofal plant a chwarae

Mae rhagor o wybodaeth am y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer gofal plant a gwasanaethau chwarae ar gael yma.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More