Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Gwasanaethau sydd eisoes wedi eu cofrestru

Gwybodaeth ac chanllawiau gan gynnwys, cwblhau adolygiad ansawdd gofal a ffurflen flynyddol.

Wrth i chi redeg eich gwasanaeth, mae nifer o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn ôl y gyfraith. Yma, cewch wybodaeth a chanllawiau i'ch helpu.

Mae'r adran hon yn cynnwys:

  • Canllawiau a ffurflenni ynglŷn â'r hyn y dylid ei wneud pan rydych am wneud newidiadau i'ch gwasanaeth
  • Canllawiau a ffurflenni ynglŷn â phan mae angen i chi roi gwybod i ni am ddigwyddiadau penodol
  • Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid a'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud
  • Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â chwblhau eich hunanasesiad
  • Gwybodaeth ac adnoddau ynglŷn â sut i osgoi cwympiadau, a'r hyn y dylech ei wneud os yw'r person rydych yn gofalu amdano yn baglu neu'n cwympo
  • Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i ddarparwyr cofrestredig, unigolion cyfrifol ac arolygwyr AGC