Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Dr Ruth Hussey

Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru

Pwy ydw i?

Ruth Hussey ydw i a fi yw Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru.

DR Ruth Husseu

Beth ydw i'n ei wneud?

Fi yw Dirprwy Gadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ac rwy'n cyfrannu at fyrddau sy'n cynghori ar bolisi a gwaith ymchwil ac yn gweithredu fel ymddiriedolwr The Health Foundation ac elusen The Reader. Arweiniais yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn 2018, ac roedd yn bleser gennyf gael fy mhenodi yn Gadeirydd ar Fwrdd Cynghori Cenedlaethol AGC ym mis Ionawr

Fy meysydd diddordeb a/neu brofiad

  • Iechyd y Cyhoedd
  • Anghydraddoldebau Iechyd
  • Polisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Beth sy'n bwysig i fi

Mae fy niddordebau yn cynnwys cadw'n heini a choginio'r cynnyrch a ddaw o'm rhandir, y bûm yn ei gynnal ers dros 20 mlynedd.