Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Aelodau’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Caiff y Bwrdd ei gadeirio gan aelod annibynnol ac mae’n cynnwys rhai o’r holl wahanol bobl rydym yn gweithio gyda nhw a dinasyddion.

Bydd y Bwrdd yn gweithredu’n ddwyieithog i sicrhau y rhoddir cyfle i bob aelod gyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg.