Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Mary Wimbury

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Pwy ydw i?

Mary Wimbury ydw i, Prif Weithredwr Fforwm Gofal Cymru, sy'n dod â thros 400 o ddarparwyr gofal yng Nghymru ynghyd.

Mary Wimbury

Beth ydw i'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i rannu arferion da ymhlith darparwyr gofal ac i sicrhau bod gwneuthurwyr polisi, comisiynwyr gofal a rheoleiddwyr yn deall safbwynt darparwyr a'r effaith arnynt wrth wneud penderfyniadau, er mwyn eu galluogi i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl.

Fy meysydd diddordeb a/neu brofiad

Rwyf wedi gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol cofrestredig ers dros ddegawd. Mae gen i brofiad hefyd fel gofalwr teulu a chefnogi aelodau o'r teulu sy'n cael gofal cofrestredig.

Beth sy'n bwysig i fi

Sicrhau bod pawb sy'n rhan o'r broses yn cydweithio i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir cystal â phosibl.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More