Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Valerie Billingham

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Pwy ydw i?

Valerie Billingham ydw i.

Beth ydw i'n ei wneud?

Fi yw Arweinydd Iechyd a Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Fy meysydd diddordeb a/neu brofiad

  • Pobl hŷn
  • Iechyd
  • Gofal Cymdeithasol

Beth sy'n bwysig i fi

Iechyd, llesiant a hawliau pobl hŷn.