Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Valerie Billingham

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Pwy ydw i?

Valerie Billingham ydw i.

Beth ydw i'n ei wneud?

Fi yw Arweinydd Iechyd a Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Fy meysydd diddordeb a/neu brofiad

  • Pobl hŷn
  • Iechyd
  • Gofal Cymdeithasol

Beth sy'n bwysig i fi

Iechyd, llesiant a hawliau pobl hŷn.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More