Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gwasanaethau ar-lein

Rydym wedi bod yn cynllunio ein gwasanaethau ar-lein, sef 'AGC Ar-lein' er mwyn cefnogi ein gwaith a'i gwneud yn haws i ddarparwyr a phobl gysylltu â ni a gweithio gyda ni.

Yr hyn y gallwch ei wneud ar-lein

Rydym wedi bod yn cyflwyno ein gwasanaethau ar-lein yn raddol.

Unigolion Cyfrifol Gwasanaethau Oedolion a Phlant

Rhaid i Unigolion Cyfrifol gwasanaethau oedolion a phlant gynnal eu holl fusnes â ni yn awr gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Rhaid i wasanaethau newydd sydd am gofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 gyflwyno cais i gofrestru gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Darparwyr gofal plant a chwarae

Rhaid gwasanaethau gofal plant a chwarae wasanaethau gynnal eu holl fusnes â ni yn awr gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Rhaid i wasanaethau newydd sydd am gofrestru i gofrestru gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Hysbysiadau ac Amrywiadau

Rhaid i ddarparwyr sydd wedi cofrestru â ni gyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau ar-lein i wneud newidiadau i'w gwasanaeth cofrestredig. Bydd darparwyr gofal plant a chwarae yn gallu cyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau ar-lein o 6 Ionawr 2020.

Bydd yr holl wasanaethau ar-lein ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Sut ydw i'n defnyddio AGC Ar-lein?

Gall y bobl ganlynol ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol):

 • Darparwyr gofal plant a chwarae;
 • Gwasanaeth cartref gofal
 • Gwasanaeth llety diogel
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau cymorth cartref
 • Gwasanaethau mabwysiadu
 • Gwasanaethau maethu
 • Gwasanaethau lleoli oedolion
 • Gwasanaethau eirioli
 • Gwasanaethau gofal a chwarae dydd
 • Gwarchodwyr plant

Creu cyfrif AGC Ar-lein

 • Ewch i AGC Ar-lein (Dolen allanol)
 • Dewiswch 'creu cyfrif newydd'
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin
 • Er mwyn actifadu cyfrif newydd, bydd angen i chi ein ffonio fel y gallwn ddilysu eich manylion adnabod. Os caiff eich manylion adnabod eu cadarnhau yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn PIN actifadu. Mae'r PIN hwn yn rhoi mynediad llawn i chi i'n gwasanaethau ar-lein.

Cymorth ar-lein

Os bydd angen help arnoch wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom yn agc@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 7900 126.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More