Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Hysbysiadau

Os ydych wedi cofrestru â ni, mae'n rhaid i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth.

Os oes angen i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth sydd, bydd angen i chi ein hysbysu trwy ddefnyddio AGC ar-lein. (Dolen allanol) 

I gwasanaethau oedolion a phlant, Gall Unigolion Cyfrifol ddewis rhywun sy'n gweithio yn eu gwasanaeth i wneud hysbysiadau am y gwasanaeth ar eu rhan. Bydd y sawl sy'n cael eu dewis yn dod yn gynorthwywyr ar-lein penodedig. 

Pwysig

Dim ond ar ôl i'ch cais i ailgofrestru gael ei gadarnhau a'i gymeradwyo’n llawn gennym y gallwch wneud hysbysiad ar-lein.

Os nad ydych yn dweud wrthym am newidiadau neu ddigwyddiadau, gallech fod yn gweithredu eich gwasanaeth yn anghyfreithlon.