Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Ystadegau blynyddol

Ystadegau cryno ar gyfer y nifer o sefydliadau ac unigolion rydym yn eu rheoleiddio.

Rydym yn cynhyrchu ystadegau bob blwyddyn ynghylch y nifer o sefydliadau ac unigolion rydym yn eu rheoleiddio.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chynnwys?

Mae'r crynodebau'n darparu ystadegau am niferoedd y sefydliadau a'r unigolion a reoleiddir gennym gan awdurdod lleol, gan wasanaethau, llefydd, diffyg cydymffurfio a phryderon am y cyfnodau yn y flwyddyn ariannol ganlynol:

  • 2022-2023
  • 2021-2022
  • 2020-2021
  • 2019-2020
  • 2018-2019

Gwybodaeth bellach

Mae'r data ar gyfer pob awdurdod lleol a math o leoliad wedi'u cyhoeddi ar wefan StatsCymru. (Dolen allanol)