Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiadau arolygu

Byddwn yn arolygu gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru gyda ni i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ar gyfer plant neu bobl sy'n eu defnyddio.

Rydym yn cyhoeddi’r rhan fwyaf o’r adroddiadau arolygu. Er hynny, ceir rhai adroddiadau nad ydynt ar gael ar y wefan.

Adroddiadau arolygu nad ydym yn eu cyhoeddi

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Cartrefi plant
  • Gwasanaethau Llety Diogel a Chanolfannau Preswyl i Deuluoedd

Mae hyn fel arfer er mwyn diogelu preifatrwydd y plant neu’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwnnw. Mae croeso i chi ofyn i’n swyddfeydd am gael gweld yr adroddiadau.

E-bostiwch agc@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 7900 126 os oes angen i chi gael gafael ar adroddiad nad yw ar y wefan.