Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Gwybodaeth ynglŷn â'ch data personol a'ch hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn amlinellu'r math o wybodaeth bersonol y gallai fod angen i ni ei gasglu amdanoch chi, beth rydym yn ei wneud ag ef, gyda phwy y gallai fod angen i ni ei rannu, pa mor hir y byddwn ni'n ei ddal, a beth yw eich hawliau yn ymwneud ag ef.

Datblygwyd ein hysbysiad preifatrwydd yn unol â’r GDPR a chyfreithiau diogelu data y DU.