Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cydarolygiad o Dîm Iechyd Meddwl Cymuned Y Drenewydd o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys

Ystyriodd AGIC ac AGC sut roedd y gwasanaeth yn cyrraedd y Safonau Iechyd
a Gofal (2015) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar y cyd ar wefan AGIC (Dolen allanol).