Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiad o'r Arolygiad Gwerthuso Perfformiad: Gwasanaethau oedolion a phlant Cyngor Sir y Fflint

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiad o wasanaethau oedolion a phlant Cyngor Sir y Fflint ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2023.

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn i adolygu perfformiad yr awdurdod lleol wrth gyflawni ei ddyletswyddau a'i swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yn unol â'r ddeddfwriaeth, ar ran Gweinidogion Cymru.

Canolbwyntiodd yr arolygiad hwn ar effeithiolrwydd gwasanaethau a threfniadau'r awdurdod lleol i helpu pobl a'u hamddiffyn.

I weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion, darllenwch yr adroddiad llawn isod.