Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiad o'r arolygiad gwerthuso perfformiad: gwasanaethau plant a phobl ifanc a gwasanaethau oedolion Cyngor Sir Bro Morgannwg

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiad o wasanaethau oedolion a phlant a phobl ifanc Bro Morgannwg ym mis Ionawr 2023.

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn i adolygu perfformiad yr awdurdod lleol wrth gyflawni ei ddyletswyddau a'i swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yn unol â'r ddeddfwriaeth, ar ran Gweinidogion Cymru.

Canolbwyntiodd yr arolygiad hwn ar effeithiolrwydd gwasanaethau a threfniadau'r awdurdod lleol i helpu pobl a'u hamddiffyn.

I weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion, darllenwch yr adroddiad llawn isod.