Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdodau Lleol 2019/20: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi ein gwerthusiad o berfformiad gwasanaethau cymdeithasol (gwasanaethau oedolion a phlant) yn ystod 2019/20.

Mae hefyd yn nodi sut rydym yn bwriadu adolygu perfformiad dros y flwyddyn i ddod.

Nodwyd ein bwriad i gyhoeddi’r llythyrau hyn yn ein Cod Ymarfer ar gyfer adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, a weithredwyd gennym ym mis Ebrill 2019.