Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Llythyr gwiriad sicrwydd: Cafcass Cymru

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwiriad sicrwydd ar Cafcass Cymru rhwng 13 a 17 Mehefin 2022.

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwiriad sicrwydd rhwng 13 a 17 Mehefin 2022. Diben y gwiriad sicrwydd hwn oedd adolygu ansawdd ac effeithiolrwydd prif swyddogaethau Cafcass Cymru o ddarparu cyngor arbenigol i lysoedd a diogelu a chefnogi plant a theuluoedd.

I weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion, darllenwch y llythyr llawn isod.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More