Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 31 Ionawr 2020
  • Newyddion

Terfyn amser ar gyfer cwblhau SASS wedi'i ymestyn tan 11 Chwefror

Mae'n ofynnol i bob darparwyr gofal plant a chwarae gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) ar-lein.

Diolch i bawb sydd eisoes wedi cwblhau a chyflwyno ei SASS gan ddefnyddio AGC Ar-lein.

Rydym wedi cael llawer o adborth defnyddiol wrth i ddarparwyr fynd drwy'r ffurflen SASS.

Ar sail yr adborth hwn a'r ffaith y gall cwblhau'r SASS olygu bod angen i rai darparwyr gyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau (prosesau newydd i ddarparwyr eu cyflawni drwy AGC Ar-lein), rydym wedi penderfynu ymestyn y terfyn amser ar gyfer cwblhau tan ddydd Mawrth 11 Chwefror.

Os bydd angen cymorth technegol arnoch i ddefnyddio AGC Ar-lein, ewch i'r dudalen SASS ar ein gwefan rhag ofn y bydd yr ateb i'ch cwestiwn yno. Fel arall, ffoniwch ni ar 0300 7900 126 gan ddewis opsiwn 4, neu e-bostiwch ciw@gov.wales.

Os oes gennych gwestiynau am sut i gwblhau'r SASS, am gwblhau hysbysiad neu amrywiad, cysylltwch â'r sefydliad perthnasol sy'n aelod (byddant yn dal i roi cymorth, hyd yn oes os nad ydych yn aelod):

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More