Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Sir Ddinbych 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol yn Sir Ddinbych.

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Fawrhydi (Dolen allanol), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru(AGIC) (Dolen allanol), ac Estyn (Dolen allanol), gwnaethom gynnal adolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i gamdriniaeth ac esgeulustod yn Sir Ddinbych.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.